Yardım

KULLANIM KOŞULLARI

1. www.petsurfer.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.petsurfer.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Gizem Akdaş” adresinde mukim Gizem Akdaş – PETSURFER WEB PORTALI (bundan böyle kısaca "Petsurfer" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Petsurfer” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. Petsurfer " işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve " Petsurfer " tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.petsurfer.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Petsurfer”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Petsurfer” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Petsurfer” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Petsurfer” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "Petsurfer"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“Host”: Sistemde evcil hayvan bakıcılığı üzerine hizmet vermek isteyen/veren üyelerdir.

“Surfer”: Sistemde evcil hayvanına bakıcı arayışı içerisinde olan evcil hayvan sahibi üyelerdir.

“Petsurfer Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Petsurfer” tarafından sunulan uygulamalardır. "Petsurfer", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"Petsurfer Arayüzü": Petsurfer ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "Petsurfer Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Petsurfer”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Petsurfer Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Petsurfer”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. PETSURFER HİZMETLERİ

3.1. "PETSURFER", "Üye"ler tarafından " PETSURFER Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " PETSURFER Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "PETSURFER", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "PETSURFER", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "PETSURFER", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "PETSURFER", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3.5 “PETSURFER” yalnızca yukarıda belirtilen hizmetlerin “Portal”da sunularak evcil hayvanlarına bakıcı arayan (SURFER) ve evcil hayvanlara bakıcılık hizmeti veren (HOST) “Üye”lere aracılık etmektedir. PETSURFER, SURFER veya HOST’ların yetkinlikleri, ehliyetleri, beyanları veya Üye’ler hakkında Portal’da yayınlanan yorum, öneri ve puanlarla birlikte Portal’da Üye’ler tarafından oluşturulan içerik, öneri ve tavsiyelerin hiçbiri hakkında hiçbir şekilde bir doğruluk garantisi veya başka herhangi bir garanti vermemekte, sorumluluk kabul etmemektedir. Portal’da yer alan ve Üye’ler tarafından oluşturulmuş içerikler sebebiyle oluşabilecek zararlardan PETSURFER’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. HOST ve SURFER’lar arasında evcil hayvan bakımı hizmetinden dolayı yaşanabilecek uyuşmazlıklarda veya hizmetten kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek her türlü hasar, zarar, ziyan veya evcil hayvanların görebileceği zararlardan PETSURFER herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.6 HOST ve SURFER’ların PETSURFER websitesi ve “Portal”ını kullanımlarından doğacak her nam ve ad altında olursa olsun hiçbir zarar veya ziyandan PETSURFER doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Bu hususu her “Üye” işbu sözleşmeyi kabul ederek beyan ve taahhüt ederler.

3.7 Üyeler, ücretli olduğu durumda PETSURFER hizmetlerinden faydalanmaları karşılığında ilgili ücreti 3. Şahıs online ödeme şirketi aracılıyla ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikme ve aksaklıklardan PETSURFER sorumlu tutulamaz.

3.8 İşbu 3. Maddede yer alan ve PETSURFER tarafından sorumluluk kabul edilmeyen hususlardan dolayı PETSURFER’ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir tazminat veya taleple karşılaşması veya bunlardan kaynaklanan bir durum sebebiyle ödeme yapmak durumunda kalması veya herhangi bir zarara uğraması halinde PETSURFER ilgili meblağı zararın oluşmasına sebebiyet veren Üye veya Üyelere rücu edecektir. Üye’ler bu hususu kabul etmekte olup, herhangi bir şekilde itiraz edemeyeceklerdir.

4. PETSURFER PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “PETSURFER”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "PETSURFER Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "PETSURFER", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “PETSURFER”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “PETSURFER”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "PETSURFER"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5."Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "PETSURFER"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "PETSURFER", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. "PETSURFER", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "PETSURFER " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. petsurfer.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, PETSURFER işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. PETSURFER, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının PETSURFER’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "PETSURFER"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " PETSURFER’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “PETSURFER”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “PETSURFER Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, PETSURFER veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “PETSURFER” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “PETSURFER” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " PETSURFER talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "PETSURFER "in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “PETSURFER”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “PETSURFER”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. "Kullanıcı"lar, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir " Kullanıcı "ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Kullanıcı"lar PETSURFER’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Kullanıcı"nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “PETSURFER”in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “PETSURFER” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

  1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın PETSURFER 'a sunulmuş olması,
  2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
  3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
  4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm PETSURFER kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
  5. Yorumun PETSURFER 'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
  6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “PETSURFER” a bildirilmesi,
  7. Yorumun link veya script içermesi.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla " PETSURFER Veritabanı", " PETSURFER Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte " PETSURFER "in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) " PETSURFER "a ait ve/veya " PETSURFER " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, " PETSURFER " hizmetlerini, " PETSURFER " bilgilerini ve " PETSURFER "in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " PETSURFER "in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde " PETSURFER " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " PETSURFER "in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde " PETSURFER " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " PETSURFER "; " PETSURFER " hizmetleri, " PETSURFER " bilgileri, " PETSURFER " telif haklarına tabi çalışmaları, " PETSURFER " ticari markaları, " PETSURFER " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"PETSURFER", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " PETSURFER "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " PETSURFER "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" " PETSURFER " tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

PETSURFER.COM HİZMETLERİ VE HİZMETLER KURALLARI

1. Üyelik

Hayvan bakıcısı ‘petsurfer.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum (host olmak istiyorum)’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir.

2. petsurfer.com Hizmetler İşleyişi

2.1.   Hayvan bakıcıları, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, PETSURFER tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi PETSURFER’ın herhangi bir Hayvan Bakıcısını sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz.

2.2.  Hayvan bakıcıları (host’lar) veritabanına kaydolması ve listelenebilmesi için gerekli tüm bilgileri eksiksiz olarak belirtmek durumundadır.

2.3.   Hayvan Sahipleri, hizmet kategorileri altındaki Hayvan bakıcılarından hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Hayvan bakıcısının performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Ve hizmet alımları ve satımları başarılı bir şekilde yapıldığı takdirde, önceden ödemesi gerçekleştirilmiş hizmet bedeli, hayvan bakıcısına (host’a) aktarılır. Bireysel üyeler; Hayvan bakıcılarına verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.

2.4.  Bireysel üyelerin Hayvan bakıcılarına sorduğu soruların yahut Hayvan bakıcıları ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde petsurfer.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren hayvan bakıcısının üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak PETSURFER sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.

2.5.   Hayvan Bakıcıları, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları PETSURFER’a şikâyet edebilir.

2.6.   Hayvan Bakıcıları diledikleri zaman üyelik profilini gizli statüsünde kullanarak arama sonuç listelerinde yer almamayı tercih edebilir.

2.7.PETSURFER verdiği hizmet karşılığında gelir elde ettiği kalemler için fatura kesmektedir. Sadece gerçekleşen satış komisyonları için bakıcılara fatura kesilmektedir. PETSURFER ürün veya hizmet alıp satmadığı için, sitede satılan ürünlere ait KDV faturası kesmemektedir.

2.8.Türkiye vergi sistemi ve uygulamalarına göre, kullanıcıların PETSURFER’da gerçekleştirdikleri işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan PETSURFER sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri, satıcıların sorumluluğundadır.

2.9.PETSURFER web-sitesi ve aplikasyonu sadece bir platform olup, PETSURFER, web sitesi ve uygulamasında yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. PETSURFER, aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. PETSURFER, web-sitesi ve uygulamasında yer alan hizmetlerin ifası sırasında oluşabilecek hiçbir zarardan ve HOST ile SURFER arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, HOST’un sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmeti alan kişiye, hizmeti alan kişinin evcil hayvanına veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. Hayvan Bakıcıları Üyelik İptali Koşulları

3.1. Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1. Hayvan Bakıcıları, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren üyeliklerini sistem üzerinden dondurabilir ya da kalıcı olarak silebilir.

3.1.2.  Hizmetler kategorisinde hizmet veren Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.

3.1.3.  PETSURFER tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde üyeliğin sona erdirilmesi halinde, üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

3.2. Hayvan Bakıcılığı Üyeliğinin Petsurfer tarafından İptal Edilmesi Halleri

Üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin PETSURFER Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, üyeliği PETSURFER’ın belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

Destek

Yanlış olan ne?

Seni dinliyoruz...

Vazgeç

Hayvan sahiplenirken bilinmesi gerekenler


Anladım

Hayvan sahiplendirirken bilinmesi gerekenler*Evcil hayvan sahiplenirken veya sahiplendirirken yaşanan olası sıkıntıları önlemek adına HAYTAP tarafından hazırlanan ve HAYTAP izni alınarak eklediğimiz “Hayvan Ödünç Verme (Sahiplendirme) Sözleşmesi’ni uygulayabilirsin.

Anladım