10 Örnekle Dünyanın En Zeki Hayvanları

You are currently viewing 10 Örnekle Dünyanın En Zeki Hayvanları

Gezegenimizde 2 milyon isimlendirilen canlı yaşamaktadır. Henüz keşfedilmeyen veya adlandırılmayan canlıların tahminiyle birlikte bu sayı 5 milyon ila 30 milyon arasına çıkmaktadır. Bu canlılardan her biri farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir. Bazı canlılar vardır ki; hemen diğerlerinin arasından sıyrılır ve kendilerini fark ettirecek davranışlar sergilerler. Bu davranışların birçoğu hayatta kalmak amacıyla kendiliğinden gelişen davranışlardır. Ancak bu davranışların sergilenmesi için keskin bir zeka gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu yazımızda sizler için zekalarıyla öne çıkan hayvanları inceledik. Gelin her haliyle kendine hayran bırakan dünyanın en zeki hayvanını 10 örnekle keşfedelim!

10. At

Atlar, insan hayatında önemli bir konuma sahip canlılardır. İnsanoğlunun varlığından itibaren en yakın dostlarından birisi olan atlar, neredeyse her türlü işte insanoğlunun yardımına koşmuştur. Bu durumun örneğini pek çok farklı şekilde görebiliriz. Örnek olarak; geçmişte, ulaşım aracı olarak kullanıldığı dönemlerde, sahiplerinin yaralandığı veya bilincini kaybettiği durumlarda onları evlerine taşımışlardır. Stresli oldukları anlarda bile sahiplerinden aldıkları komutlarla, kendinden beklenen davranışı sergileyen atlar, bu sebepten ötürü binlerce yıl boyunca insan hayatının her noktasında olmuştur. Bu durumdan yola çıkarak, atların hem yön duygusunun çok gelişmiş olduğunu hem de sevgi ve sadakat kavramlarının karşılığı olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bu da bize atların, dünyanın en zeki hayvanları arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

9. Köpek

Köpek dendiğinde çağrışım yapan ilk kelime genellikle dostluk olmaktadır. Bunun sebebi, köpeklerin duygusal zekalarının son derece gelişmiş olmasıdır. Alıştığı ve tanıdığı kişileri asla unutmayan köpekler, dost olarak belirledikleri kimselerle üst düzey bağ kurabilir, onlara derin bir sadakat ve sevgi duyabilirler.

Kendi içerisinde pek çok farklı türe bölünen köpekler farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Buna rağmen tüm türlerin arasındaki ortak nokta; diğer hayvanlarla kıyaslandığında çok daha kolay bir şekilde eğitilebilmesidir. Köpeklere eğitim vermek, her ne kadar zor olursa olsun diğer hayvanlarla kıyaslandığında kolay olarak kabul edilebilmektedir. Bunun yanı sıra üstün koku yeteneğine ve güçlü sezilere sahip olan köpekler, bu yetenekleri sayesinde av ve bekçi köpeği olarak da insanların yardımına koşar. Her yönüyle mükemmel canlılar olan köpeklerin sahip oldukları keskin zekayla dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

İlginizi çekebilir: Köpek Irkları Nelerdir?

8. Fil

Filler, gezegenimizdeki en büyük canlılardan birisidir. Cüssesiyle doğru orantılı bir kalp taşıyan filler, aynı zamanda zeka denildiğinde de öne çıkan ve “dünyanın en akıllı hayvanı” denilen canlılardan biridir.

Dünya üzerinde farklı coğrafyalara yayılan filler, yaşadıkları çevreye göre farklı davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar da kendilerini korumaya yönelik geliştirilen davranışlardır. Son derece kıvrak bir zekaya sahip olan fillerin, insanlarla beden dili vasıtasıyla iletişim kurdukları da pek çok kişinin öne sürdüğü bir düşüncedir. Bu düşünceyi destekleyen kişilerin sayısı da küçümsenmeyecek kadar fazladır.

Fillerin, sahip olduğu zekanın bir diğer göstergesiyse hafızalarıdır. Filler, yapılan iyiliği ve gördükleri kişileri asla unutmazlar. Bunun yanı sıra filler, empati yeteneği olan canlılar arasındadır. Bu da duygusal zekalarının ne kadar gelişmiş olduğunun kanıtı olarak sunulabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak fillerin, “En zeki hayvan hangisidir?” sorusuna cevap olarak verilecek canlıların başında geleceğini söylemek mümkündür.

İlginizi çekebilir: Fillerin Özellikleri ve Hakkında 14 İlginç Gerçek

7. Güvercin

Güvercinler üst düzey zekaya sahip bir canlı türüdür. Yapılan bilimsel araştırmalar, güvercinlerin, insan davranışlarını öngörebildiğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmada güvercinler, kendilerini kovalayacak kişileri önceden tanıyıp, onlara yem verme potansiyelindeki kişilere gitmişlerdir. Bu durum araştırmacıları oldukça şaşırtmıştır.

Güvercinler, aynı zamanda zekaları sayesinde binlerce yıl boyunca haberleşme aracı olarak kullanılmıştır. Bu denli zor bir işi başarabilecek zekaya sahip olan güvercinlerin, dünyanın en zeki hayvanı diyebileceğimiz bir statüye koymak hiç de zor değildir.

6. Kedi

Kediler, öylesine özel canlılardır ki, binlerce yıldır her evde, her sokakta, her sarayda ve her kültürde kendilerine yer bulmuşlardır. Bu özel canlı türü, bazı kültürlerde mitolojik öğeler olarak yer alırken bazı dinlerde tanrı figürü olarak benimsenmiştir. Bu sevimli canlıların tüm bu sıfatlara atfedilmesinin sebebi sahip oldukları keskin zekadır.

Kedilerin sahip olduğu zekanın en belirgin özelliği öğrenme yeteneğidir. Öğrenme kavramı, insanlar için kendine yatırım yapmak manasına gelmektedir. İnsan, hayatta kalmak ve amaçlarına ulaşabilmek için öğrenmekle yükümlüdür. Bu durum kediler için de aynı şekilde geçerlidir. Kediler, sahip oldukları yeteneklerle, sürekli öğrenmekte ve öğrendiklerini birleştirip bu bağlamda hareket etmektedir. Deneyimlemek kavramının vücut bulduğu hal kesinlikle bir kedi olabilir.

Bu öğrenme sürecinde kediler, sahip oldukları müthiş gözlem yeteneğinden yardım alırlar. Ulaşmak istedikleri nesneye, insanları gözlemleyerek edindikleri bilgileri kullanarak normalden daha da kolay bir şekilde erişebilirler. Eğitim konusunda da her ne kadar türlere göre farklılık gösterse de ileri düzeyde zeki canlılar oldukları için sahiplerini çok zorlamazlar. Tuvaleti gelen kedilerin, tuvalet alanı olan belirlenen alanın kapısına gitmelerine ve acıktıklarında mama bölgesine yöneldiklerine sıklıkla şahit olunabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak, kedilerin dünyanın en zeki hayvanları arasında yer aldıklarını söylemek oldukça doğaldır.

5. Yunus Balığı

Bazı bilim insanları, insanlardan sonra dünyanın en zeki hayvanı olarak yunus balığını işaret eder. Vücutlarına oranla oldukça büyük bir beyne sahip olan yunus balıkları, sahip oldukları zeka hakkında da ipucu vermiş olur.

Yunus balıklarının zekası, üst düzey iletişim yeteneğiyle açıklamak tek başına yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra yunuslar, kendilerine özgü karakteristik özellikler taşır. Bu duruma oldukça şaşılmakta ve insanlara ait olduğu sanılan bir özelliği paylaşmaları hayretle karşılanmaktadır. Yunus balıkları, aynadaki yansımalarını tanımakta ve sergiledikleri davranışlarla da insanların kendilerini ayırt etmelerini sağlar. Bunlarda yunus balıklarının ne kadar zeki hayvanlar olduklarının göstergelerinden birkaçıdır.

4. Karga

Kargalar, sahip oldukları zekayla binlerce yıldır insanların dikkatini çeken canlılardır. Öyle ki Ezop Masalları’ndaki karganın kaptaki yemeğe erişebilmek için çakıl taşlarıyla suyun seviyesini yükselttiğini bilmeyen yoktur.

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda kargaların, 7 yaşındaki bir insan zekasına sahip olduğunu savunur. Sahip oldukları pratik zeka ile pratik çözümler üretebilen bu özel hayvanlar, aynı zamanda görsel hafızalarıyla da dikkat çeker. Kendilerine yapılanı asla unutmazlar. Bu yeteneklerini savunma mekanizması olarak geliştirmişlerdir.

Kargaların sahip oldukları üstün zekayı kanıtlayan bir diğer deney ise; bir dala peynir parçası asılarak, havada sabit kalamayan karganın nasıl bir yolla peynire alacağıydı. Zekasıyla öne çıkan karga, ipin bağlandığı dala çıkıp gagasıyla peynirin asılı olduğu ipi yukarı çekmiştir. İpin tekrardan aşağı düşmemesi için ise bir ayağıyla ipin üstüne basarken diğer ayağıyla da dengesini korumuştur. Bu sayede kısa bir sürede peynire ulaşan karga, sahip olduğu kıvrak zekayla, hayvanlar arasındaki zeka düzeyinin üstünlüğünü göstermiştir.

İlginizi çekebilir: Kargalar Evcil Hayvan Olabilir Mi?

3. Karınca

Sahip oldukları çalışkanlıkla, pek çok deyime ve atasözüne konu olan karıncalar, çalışkanlığının yanı sıra üst düzey bir zekaya da sahiptir.

Karıncaların sahip olduğu zekayı iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak, masallara dahi konu olan, stok yapma özellikleridir. Buldukları yiyecekleri yuvalarına götüren karıncalar, bu sayede yiyecek bulamayacakları dönemde bile aç kalmazlar. Karıncaların zekasının bir diğer göstergesi ise, yiyecekleri yuvalarına taşıdıkları esnada karşılaştıkları çukurları kendi bedenleriyle doldurmalarıdır. Bu sayede diğer karıncalar, taşıdıkları yiyecekleri kolaylıkla yuvalarına götürebilmektedir. Böylesine kalabalık canlıların aynı anda koordineli bir şekilde çalışması da başlı başına bir zeka örneğidir. Bu bağlamda, karıncaların dünyanın en zeki hayvanı kategorisine alabileceğimiz net bir şekilde söylenebilir.

2. Maymun

Maymunların sahip olduğu üstün zeka, insanlık tarihi kadar eski bir bilgidir. Pek çok farklı deneyde zekasıyla öne çıkan ve yaptığı bazı özelliklerle adeta insanı andıran maymunlar, sergiledikleri davranışları genellikle gözlem yoluyla kazanmaktadır.

Müthiş bir gözlemci olan maymunların insanların arasında kalarak, tıpkı bizler gibi davrandığını gösteren pek çok deney vardır. Hızlı öğrenme ve çözümleme yeteneğine sahip olan maymunlar, kimi zaman araba kullanırken, kimi zaman ticaret yaparken, kimi zaman ise ateş yakarken karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu zekayı pek çok şekilde kanıtlayan maymunların zekalarının tartışılmaz seviyede yüksek olduğunu söylemek mümkün.

1. Ahtapot

Ahtapotlar, denizlerdeki en zeki canlılar arasında yer alır. Müthiş bir gözlem yeteneğine sahip olan ahtapotlar, nesneleri sahip olduğu şekillere göre ayırabilmektedir. Bu nesneleri ayırt edebilmeleri gözlem yeteneğinin yanı sıra iyi bir görsel hafızaya da sahip olduklarını gösterir.

Ahtapotların görsel hafızasını sınayan bir deneyde, yiyecek konulan bir kutuyu, kapağı kapatıldıktan sonra rahatlıkla ayırt edebilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak ahtapotların, dünyanın en zeki hayvanları arasında göstermek oldukça kolaydır.

PetSurfer ekibi olarak, bu yazımızda gezegenimizdeki en zeki hayvanlar hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Konu hakkındaki görüşlerinizi ve paylaşmak istediklerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın!

İlginizi çekebilir: Kedi Irkları Nelerdir? Görseller ve Açıklamalar ile Anlatım

Bu yazıda 261 yorum var

 1. zoritoler imol

  I’d should examine with you here. Which isn’t something I normally do! I enjoy reading a submit that may make people think. Also, thanks for permitting me to remark!

 2. zoritoler imol

  Yeah bookmaking this wasn’t a bad conclusion great post! .

 3. You actually make it seem so easy together with your presentation but I find this matter to be really one thing that I feel I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I am taking a look ahead on your next put up, I¦ll try to get the dangle of it!

 4. Dbdrgt

  sertraline 50mg without prescription Female viagra rx pharmacy online viagra

 5. Marketing Bobby

  We’re developing some community services to respond to this, and your blog is helpful.

 6. I’m partial to blogs and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for new information.

 7. Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =). We can have a link alternate contract between us!

 8. fantastic post, very informative. I wonder why more of the ther experts in the field do not break it down like this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 9. cheap rdp

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 10. realistic sex doll

  Hello there, You have done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 11. Keep it up!. I usually don’t post in Blogs but your blog forced me to, amazing work.. beautiful A rise in An increase in An increase in.

 12. Orria Song

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 13. If most people wrote about this subject with the eloquence that you just did, I’m sure people would do much more than just read, they act. Great stuff here. Please keep it up.

 14. industrial empresa

  bonjour I love Your Blog can not say I come here often but im liking what i c so far….

 15. oficina informacion

  However, it is virtually all done with tongues rooted solidly in cheeks, and everyone has absolutely nothing but absolutely love for his or her friendly neighborhood scapegoat. The truth is, he is not just a pushover. He is basically that special variety of person strong enough to take all of that good natured ribbing for exactly what it is.

 16. graliontorile

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice points in features also.

 17. Clothing

  Took me time to read the material, but I truly loved the article. It turned out to be very useful to me.

 18. How long have you been in this field? You seem to know a lot more than I do, I’d love to know your sources!

 19. reformas locales

  This is valuable stuff.In my opinion, if all website owners and bloggers developed their content they way you have, the internet will be a lot more useful than ever before.

 20. Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 21. film bokep

  My issues have been very similar, with my family. But, we made some different decisions. It’s complex.

 22. I saw a similar post on another website but the points were not as well articulated.

 23. A friend of mine advised me to review this site. And yes. it has some useful pieces of info and I enjoyed reading it.

 24. muratgündüz

  Awesome post. It’s so good to see someone taking the time to share this information

 25. read this q&a

  How long have you been in this field? You seem to know a lot more than I do, I’d love to know your sources!

 26. Shaving

  Amazing! Your site has quite a few comment posts. How did you get all of these bloggers to look at your site I’m envious! I’m still studying all about posting articles on the net. I’m going to view pages on your website to get a better understanding how to attract more people. Thank you!

 27. We’re developing some community services to respond to this, and your blog is helpful.

 28. decorator

  Having an interior designer is incredibly important since they have the knowledge and experience to help transform a space into something functional and aesthetically pleasing. Interior designers know how to balance colour, texture, furniture, and other design elements to create the desired look. They are creative problem solvers and can work their magic in any space from small closets to large outdoor decks. With an expert’s eye for detail, your own ideas can be refined and executed perfectly, elevating your space both functionally and aesthetically. Thank you for providing this content and helping us recognize the importance of hiring an interior designer!

 29. tgat tpat

  Do you offer workshops?

 30. Larryopisp

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]best over the counter flu medicine[/url] over the counter yeast infection

 31. Rife Machine for sale

  I favored your idea there, I tell you blogs are so helpful sometimes like looking into people’s private life’s and work.At times this world has too much information to grasp. Every new comment wonderful in its own right.

 32. Larryopisp

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]over the counter ear infection medicine[/url] best over the counter dark spot remover

 33. I have to say this post was certainly informative and contains useful content for enthusiastic visitors. I will definitely bookmark this website for future reference and further viewing. cheers a bunch for sharing this with us!

 34. OK, you outline what is a big issue. But, can’t we develop more answers in the private sector?

 35. I’ve read several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative site.

 36. fachadas centro madrid

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

 37. Larryopisp

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]hydroxychloroquine over the counter[/url] pantoprazole over the counter

 38. Larryopisp

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]epinephrine over the counter[/url] over the counter anti inflammatory

 39. RafaelWiz

  https://zithromax.science/# can i buy zithromax online
  [url=https://amoxil.science/#]buy amoxil[/url] order amoxicillin uk

 40. RafaelWiz

  https://zithromax.science/# zithromax purchase online
  [url=https://doxycycline.science/#]doxycycline 100mg dogs[/url] doxycycline generic

 41. I was reading through some of your content on this internet site and I believe this web site is very informative ! Continue posting .

 42. 스포츠토토검증

  Appreciation for taking the time to discuss this topic, I would love to discover more on this topic. If viable, as you gain expertise, would you object to updating the website with further information? It is tremendously beneficial for me.

 43. mold manufacturer

  Thank you for sharing this very good post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 44. RafaelWiz

  https://zithromax.science/# can you buy zithromax over the counter
  [url=https://amoxil.science/#]generic amoxil online[/url] amoxicillin 500mg buy online canada

 45. cakes near me

  Regards for helping out, superb info.

 46. JamesMak

  safe and effective drugs are available. Everything information about medication.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin eye drops[/url]
  Best and news about drug. Top 100 Searched Drugs.

 47. Kevinlal

  earch our drug database. All trends of medicament.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin generic cream[/url]
  Everything what you want to know about pills. earch our drug database.

 48. Ronaldrisse

  Drugs information sheet. Read information now.
  ivermectin oral solution
  What side effects can this medication cause? Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 49. JamesMak

  Everything information about medication. Commonly Used Drugs Charts.
  ivermectin pills canada
  Everything about medicine. Cautions.

 50. buy cheap rdp

  Glad to be one of many visitants on this amazing site : D.

 51. ZacharyTab

  Read information now. Read now.
  https://stromectolst.com/# buy stromectol online uk
  Get here. Generic Name.

 52. graliontorile

  I must get across my appreciation for your generosity supporting individuals who must have help on this idea. Your real commitment to getting the message along had become definitely useful and has continually encouraged ladies like me to arrive at their pursuits. Your amazing informative useful information signifies this much a person like me and especially to my mates. With thanks; from all of us.

 53. Ronaldrisse

  Commonly Used Drugs Charts. Get information now.
  [url=https://stromectolst.com/#]stromectol for humans[/url]
  Best and news about drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 54. ZacharyTab

  What side effects can this medication cause? Some trends of drugs.
  https://stromectolst.com/# stromectol buy
  Get here. Best and news about drug.

 55. super bowl 2023

  Oh my goodness! an amazing article. Great work.

 56. wireless cctv system

  I just couldn’t leave your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info an individual supply to your guests? Is going to be again continuously in order to inspect new posts

 57. JesseStElm

  Best and news about drug. Get information now.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin 18mg[/url]
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything information about medication.

 58. Ronaldrisse

  Medscape Drugs & Diseases. Read information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin uk coronavirus
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Everything what you want to know about pills.

 59. new android smartphone

  The post is absolutely fantastic! Lots of great info and inspiration, both of which we all need! Also like to admire the time and effort you put into your website and detailed info you offer! I will bookmark your website!

 60. Ronaldrisse

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  ivermectin tablets uk
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read here.

 61. JesseStElm

  drug information and news for professionals and consumers. earch our drug database.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin 50[/url]
  Generic Name. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 62. Kevinlal

  Best and news about drug. What side effects can this medication cause?
  ivermectin 50 mg
  safe and effective drugs are available. Everything about medicine.

 63. I have been curious about these trends, and you have really helped me. I have just told a few of my friends about this on FaceBook and they love your content just as much as I do.

 64. tours to turkey

  Thanks for sharing the information. I found the information very useful. That’s a awesome story you posted. I will come back to scan some more.

 65. news

  I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your site. It appears as though some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 66. WillieAspiz

  Everything what you want to know about pills. Medscape Drugs & Diseases.
  https://mobic.store/# how to buy cheap mobic prices
  Everything about medicine. earch our drug database.

 67. Donaldkef

  Best and news about drug. Get information now.
  https://levaquin.science/# where to buy generic levaquin tablets
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. earch our drug database.

 68. WillieAspiz

  Everything what you want to know about pills. Drug information.
  [url=https://nexium.top/#]where buy nexium price[/url]
  What side effects can this medication cause? Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 69. Jamesdox

  Everything what you want to know about pills. Everything information about medication.
  [url=https://nexium.top/#]buying cheap nexium without dr prescription[/url]
  safe and effective drugs are available. п»їMedicament prescribing information.

 70. LED Lighting

  whoah this weblog is wonderful i like reading your articles. Keep up the good paintings! You already know, many people are looking around for this information, you can help them greatly.

 71. JamesHab

  What side effects can this medication cause? Cautions. https://avodart.science/# cost avodart without a prescription
  Get here. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 72. Donaldkef

  Long-Term Effects. Some trends of drugs.
  https://levaquin.science/# can i purchase levaquin prices
  Read information now. Everything information about medication.

 73. claim altcoin

  A neighbor of mine encouraged me to take a look at your blog site couple weeks ago, given that we both love similar stuff and I will need to say I am quite impressed.

 74. DavidSof

  Medscape Drugs & Diseases. Drugs information sheet.
  where buy levaquin for sale
  Drugs information sheet. Read information now.

 75. WillieAspiz

  Cautions. Cautions. https://avodart.science/# where can i buy avodart for sale
  Everything about medicine. Commonly Used Drugs Charts.

 76. Donaldkef

  Drugs information sheet. Read here.
  https://mobic.store/# can you buy generic mobic without insurance
  Long-Term Effects. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 77. Jamesdox

  Everything about medicine. Generic Name.
  [url=https://nexium.top/#]how to get generic nexium without dr prescription[/url]
  Get here. Some trends of drugs.

 78. WillieAspiz

  Read information now. Generic Name.
  https://levaquin.science/# can you buy cheap levaquin pills
  Everything about medicine. What side effects can this medication cause?

 79. DennisAcara

  Drugs information sheet. What side effects can this medication cause?
  [url=https://clomiphenes.online]generic clomid without a prescription[/url]
  Get warning information here. Everything information about medication.

 80. Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =). We can have a link alternate contract between us!

 81. DennisAcara

  safe and effective drugs are available. Actual trends of drug.
  [url=https://finasteridest.com/]get generic propecia without dr prescription[/url]
  safe and effective drugs are available. Some trends of drugs.

 82. AaronJarie

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read here.
  [url=https://clomiphenes.com]how to buy cheap clomid prices[/url]
  Drug information. Read now.

 83. DavidWat

  Get here. Get warning information here.
  https://clomiphenes.com where can i buy cheap clomid without rx
  Get here. Generic Name.

 84. JamespaL

  Read information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  can you buy propecia prices
  Read now. Actual trends of drug.

 85. DennisAcara

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Read now. https://amoxicillins.com/ amoxicillin 500 mg purchase without prescription
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Some trends of drugs.

 86. Donaldovefe

  Everything about medicine. Read information now. amoxicillin where to get
  All trends of medicament. Best and news about drug.

 87. JamespaL

  What side effects can this medication cause? Everything what you want to know about pills.
  https://clomiphenes.com where to buy cheap clomid prices
  п»їMedicament prescribing information. Everything about medicine.

 88. AaronJarie

  Read information now. п»їMedicament prescribing information.
  [url=https://finasteridest.com/]how to buy generic propecia without insurance[/url]
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Medscape Drugs & Diseases.

 89. I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your site. It appears as though some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 90. DennisAcara

  п»їMedicament prescribing information. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  [url=https://finasteridest.online]can you get cheap propecia prices[/url]
  What side effects can this medication cause? Actual trends of drug.

 91. DavidWat

  Everything about medicine. Read information now.
  https://finasteridest.online can i order cheap propecia no prescription
  earch our drug database. Cautions.

 92. Donaldovefe

  Best and news about drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://finasteridest.com/ how to get generic propecia for sale
  drug information and news for professionals and consumers. What side effects can this medication cause?

 93. AaronJarie

  Read information now. Generic Name.
  https://azithromycins.com/ zithromax 250 mg
  п»їMedicament prescribing information. Read here.

 94. DennisAcara

  Everything information about medication. Read here.
  zithromax 500mg price in india
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Generic Name.

 95. DavidWat

  Everything what you want to know about pills. Drugs information sheet. https://amoxicillins.online/ amoxicillin azithromycin
  Actual trends of drug. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 96. Mortonkix

  Actual trends of drug. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  [url=https://edonlinefast.com]ed medication online[/url]
  Everything information about medication. Drug information.

 97. RobertEteno

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://edonlinefast.com erection pills online
  Get here. Drugs information sheet.

 98. Mortonkix

  Everything about medicine. Read information now.
  https://edonlinefast.com male ed pills
  All trends of medicament. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 99. Efrenphels

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. п»їMedicament prescribing information.
  https://edonlinefast.com erectile dysfunction drugs
  Drug information. Read now.

 100. collagen tablets

  I’ll check back after you publish more articles.

 101. Donaldovefe

  п»їMedicament prescribing information. Read here. amoxicillin 800 mg price
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything what you want to know about pills.

 102. RobertEteno

  Generic Name. Long-Term Effects.
  [url=https://edonlinefast.com]best ed pills[/url]
  Top 100 Searched Drugs. Medscape Drugs & Diseases.

 103. Mortonkix

  Get here. Long-Term Effects.
  https://edonlinefast.com erection pills
  Read information now. What side effects can this medication cause?

 104. EdgarKex

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Read information now.
  [url=https://canadianfast.online/#]prescription meds without the prescriptions[/url]
  Get here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 105. Jeffreydrast

  Everything about medicine. Everything information about medication.
  https://canadianfast.online/# non prescription ed pills
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 106. VictorFix

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  canadian valley pharmacy
  Actual trends of drug. Everything about medicine.

 107. RobertEteno

  Get warning information here. Commonly Used Drugs Charts.
  https://canadianfast.com/# meds online without doctor prescription
  Some trends of drugs. earch our drug database.

 108. Jeffreydrast

  Medscape Drugs & Diseases. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  [url=https://canadianfast.online/#]buy prescription drugs[/url]
  safe and effective drugs are available. Everything about medicine.

 109. MichaelBek

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Top 100 Searched Drugs.
  buy drugs from canada
  Some trends of drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 110. EdgarKex

  Get here. Read information now.
  https://canadianfast.com/# prescription drugs online
  Some trends of drugs. Cautions.

 111. oversize hoodie

  Great blog here! Additionally your website rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

 112. Jeffreydrast

  Definitive journal of drugs and therapeutics. п»їMedicament prescribing information.
  [url=https://canadianfast.com/#]ed drugs online from canada[/url]
  What side effects can this medication cause? Top 100 Searched Drugs.

 113. buy rdp

  Are grateful for this blog post, it’s tough to find good information and facts on the internet

 114. cheap rdp

  Is it okay to put a portion of this on my weblog if perhaps I post a reference point to this web page?

 115. situs slot gacor

  Great post. Just a heads up – I am running Ubuntu with the beta of Firefox and the navigation of your blog is kind of broken for me.

 116. I discovered your weblog site on google and verify just a few of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader.

 117. RobertEteno

  Everything about medicine. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  legit canadian pharmacy
  Long-Term Effects. Cautions.

 118. Jeffreydrast

  What side effects can this medication cause? п»їMedicament prescribing information.
  [url=https://canadianfast.com/#]comfortis for dogs without vet prescription[/url]
  safe and effective drugs are available. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 119. MichaelBek

  Top 100 Searched Drugs. Read information now.
  [url=https://canadianfast.com/#]best canadian pharmacy online[/url]
  Definitive journal of drugs and therapeutics. All trends of medicament.

 120. EdgarKex

  Cautions. Read here.
  [url=https://canadianfast.com/#]prescription drugs[/url]
  Get here. Best and news about drug.

Bir cevap yazın