10 Örnekle Dünyanın En Zeki Hayvanları

You are currently viewing 10 Örnekle Dünyanın En Zeki Hayvanları

Gezegenimizde 2 milyon isimlendirilen canlı yaşamaktadır. Henüz keşfedilmeyen veya adlandırılmayan canlıların tahminiyle birlikte bu sayı 5 milyon ila 30 milyon arasına çıkmaktadır. Bu canlılardan her biri farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir. Bazı canlılar vardır ki; hemen diğerlerinin arasından sıyrılır ve kendilerini fark ettirecek davranışlar sergilerler. Bu davranışların birçoğu hayatta kalmak amacıyla kendiliğinden gelişen davranışlardır. Ancak bu davranışların sergilenmesi için keskin bir zeka gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu yazımızda sizler için zekalarıyla öne çıkan hayvanları inceledik. Gelin her haliyle kendine hayran bırakan dünyanın en zeki hayvanını 10 örnekle keşfedelim!

10. At

Atlar, insan hayatında önemli bir konuma sahip canlılardır. İnsanoğlunun varlığından itibaren en yakın dostlarından birisi olan atlar, neredeyse her türlü işte insanoğlunun yardımına koşmuştur. Bu durumun örneğini pek çok farklı şekilde görebiliriz. Örnek olarak; geçmişte, ulaşım aracı olarak kullanıldığı dönemlerde, sahiplerinin yaralandığı veya bilincini kaybettiği durumlarda onları evlerine taşımışlardır. Stresli oldukları anlarda bile sahiplerinden aldıkları komutlarla, kendinden beklenen davranışı sergileyen atlar, bu sebepten ötürü binlerce yıl boyunca insan hayatının her noktasında olmuştur. Bu durumdan yola çıkarak, atların hem yön duygusunun çok gelişmiş olduğunu hem de sevgi ve sadakat kavramlarının karşılığı olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bu da bize atların, dünyanın en zeki hayvanları arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

9. Köpek

Köpek dendiğinde çağrışım yapan ilk kelime genellikle dostluk olmaktadır. Bunun sebebi, köpeklerin duygusal zekalarının son derece gelişmiş olmasıdır. Alıştığı ve tanıdığı kişileri asla unutmayan köpekler, dost olarak belirledikleri kimselerle üst düzey bağ kurabilir, onlara derin bir sadakat ve sevgi duyabilirler.

Kendi içerisinde pek çok farklı türe bölünen köpekler farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Buna rağmen tüm türlerin arasındaki ortak nokta; diğer hayvanlarla kıyaslandığında çok daha kolay bir şekilde eğitilebilmesidir. Köpeklere eğitim vermek, her ne kadar zor olursa olsun diğer hayvanlarla kıyaslandığında kolay olarak kabul edilebilmektedir. Bunun yanı sıra üstün koku yeteneğine ve güçlü sezilere sahip olan köpekler, bu yetenekleri sayesinde av ve bekçi köpeği olarak da insanların yardımına koşar. Her yönüyle mükemmel canlılar olan köpeklerin sahip oldukları keskin zekayla dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

İlginizi çekebilir: Köpek Irkları Nelerdir?

8. Fil

Filler, gezegenimizdeki en büyük canlılardan birisidir. Cüssesiyle doğru orantılı bir kalp taşıyan filler, aynı zamanda zeka denildiğinde de öne çıkan ve “dünyanın en akıllı hayvanı” denilen canlılardan biridir.

Dünya üzerinde farklı coğrafyalara yayılan filler, yaşadıkları çevreye göre farklı davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar da kendilerini korumaya yönelik geliştirilen davranışlardır. Son derece kıvrak bir zekaya sahip olan fillerin, insanlarla beden dili vasıtasıyla iletişim kurdukları da pek çok kişinin öne sürdüğü bir düşüncedir. Bu düşünceyi destekleyen kişilerin sayısı da küçümsenmeyecek kadar fazladır.

Fillerin, sahip olduğu zekanın bir diğer göstergesiyse hafızalarıdır. Filler, yapılan iyiliği ve gördükleri kişileri asla unutmazlar. Bunun yanı sıra filler, empati yeteneği olan canlılar arasındadır. Bu da duygusal zekalarının ne kadar gelişmiş olduğunun kanıtı olarak sunulabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak fillerin, “En zeki hayvan hangisidir?” sorusuna cevap olarak verilecek canlıların başında geleceğini söylemek mümkündür.

İlginizi çekebilir: Fillerin Özellikleri ve Hakkında 14 İlginç Gerçek

7. Güvercin

Güvercinler üst düzey zekaya sahip bir canlı türüdür. Yapılan bilimsel araştırmalar, güvercinlerin, insan davranışlarını öngörebildiğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmada güvercinler, kendilerini kovalayacak kişileri önceden tanıyıp, onlara yem verme potansiyelindeki kişilere gitmişlerdir. Bu durum araştırmacıları oldukça şaşırtmıştır.

Güvercinler, aynı zamanda zekaları sayesinde binlerce yıl boyunca haberleşme aracı olarak kullanılmıştır. Bu denli zor bir işi başarabilecek zekaya sahip olan güvercinlerin, dünyanın en zeki hayvanı diyebileceğimiz bir statüye koymak hiç de zor değildir.

6. Kedi

Kediler, öylesine özel canlılardır ki, binlerce yıldır her evde, her sokakta, her sarayda ve her kültürde kendilerine yer bulmuşlardır. Bu özel canlı türü, bazı kültürlerde mitolojik öğeler olarak yer alırken bazı dinlerde tanrı figürü olarak benimsenmiştir. Bu sevimli canlıların tüm bu sıfatlara atfedilmesinin sebebi sahip oldukları keskin zekadır.

Kedilerin sahip olduğu zekanın en belirgin özelliği öğrenme yeteneğidir. Öğrenme kavramı, insanlar için kendine yatırım yapmak manasına gelmektedir. İnsan, hayatta kalmak ve amaçlarına ulaşabilmek için öğrenmekle yükümlüdür. Bu durum kediler için de aynı şekilde geçerlidir. Kediler, sahip oldukları yeteneklerle, sürekli öğrenmekte ve öğrendiklerini birleştirip bu bağlamda hareket etmektedir. Deneyimlemek kavramının vücut bulduğu hal kesinlikle bir kedi olabilir.

Bu öğrenme sürecinde kediler, sahip oldukları müthiş gözlem yeteneğinden yardım alırlar. Ulaşmak istedikleri nesneye, insanları gözlemleyerek edindikleri bilgileri kullanarak normalden daha da kolay bir şekilde erişebilirler. Eğitim konusunda da her ne kadar türlere göre farklılık gösterse de ileri düzeyde zeki canlılar oldukları için sahiplerini çok zorlamazlar. Tuvaleti gelen kedilerin, tuvalet alanı olan belirlenen alanın kapısına gitmelerine ve acıktıklarında mama bölgesine yöneldiklerine sıklıkla şahit olunabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak, kedilerin dünyanın en zeki hayvanları arasında yer aldıklarını söylemek oldukça doğaldır.

5. Yunus Balığı

Bazı bilim insanları, insanlardan sonra dünyanın en zeki hayvanı olarak yunus balığını işaret eder. Vücutlarına oranla oldukça büyük bir beyne sahip olan yunus balıkları, sahip oldukları zeka hakkında da ipucu vermiş olur.

Yunus balıklarının zekası, üst düzey iletişim yeteneğiyle açıklamak tek başına yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra yunuslar, kendilerine özgü karakteristik özellikler taşır. Bu duruma oldukça şaşılmakta ve insanlara ait olduğu sanılan bir özelliği paylaşmaları hayretle karşılanmaktadır. Yunus balıkları, aynadaki yansımalarını tanımakta ve sergiledikleri davranışlarla da insanların kendilerini ayırt etmelerini sağlar. Bunlarda yunus balıklarının ne kadar zeki hayvanlar olduklarının göstergelerinden birkaçıdır.

4. Karga

Kargalar, sahip oldukları zekayla binlerce yıldır insanların dikkatini çeken canlılardır. Öyle ki Ezop Masalları’ndaki karganın kaptaki yemeğe erişebilmek için çakıl taşlarıyla suyun seviyesini yükselttiğini bilmeyen yoktur.

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda kargaların, 7 yaşındaki bir insan zekasına sahip olduğunu savunur. Sahip oldukları pratik zeka ile pratik çözümler üretebilen bu özel hayvanlar, aynı zamanda görsel hafızalarıyla da dikkat çeker. Kendilerine yapılanı asla unutmazlar. Bu yeteneklerini savunma mekanizması olarak geliştirmişlerdir.

Kargaların sahip oldukları üstün zekayı kanıtlayan bir diğer deney ise; bir dala peynir parçası asılarak, havada sabit kalamayan karganın nasıl bir yolla peynire alacağıydı. Zekasıyla öne çıkan karga, ipin bağlandığı dala çıkıp gagasıyla peynirin asılı olduğu ipi yukarı çekmiştir. İpin tekrardan aşağı düşmemesi için ise bir ayağıyla ipin üstüne basarken diğer ayağıyla da dengesini korumuştur. Bu sayede kısa bir sürede peynire ulaşan karga, sahip olduğu kıvrak zekayla, hayvanlar arasındaki zeka düzeyinin üstünlüğünü göstermiştir.

İlginizi çekebilir: Kargalar Evcil Hayvan Olabilir Mi?

3. Karınca

Sahip oldukları çalışkanlıkla, pek çok deyime ve atasözüne konu olan karıncalar, çalışkanlığının yanı sıra üst düzey bir zekaya da sahiptir.

Karıncaların sahip olduğu zekayı iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak, masallara dahi konu olan, stok yapma özellikleridir. Buldukları yiyecekleri yuvalarına götüren karıncalar, bu sayede yiyecek bulamayacakları dönemde bile aç kalmazlar. Karıncaların zekasının bir diğer göstergesi ise, yiyecekleri yuvalarına taşıdıkları esnada karşılaştıkları çukurları kendi bedenleriyle doldurmalarıdır. Bu sayede diğer karıncalar, taşıdıkları yiyecekleri kolaylıkla yuvalarına götürebilmektedir. Böylesine kalabalık canlıların aynı anda koordineli bir şekilde çalışması da başlı başına bir zeka örneğidir. Bu bağlamda, karıncaların dünyanın en zeki hayvanı kategorisine alabileceğimiz net bir şekilde söylenebilir.

2. Maymun

Maymunların sahip olduğu üstün zeka, insanlık tarihi kadar eski bir bilgidir. Pek çok farklı deneyde zekasıyla öne çıkan ve yaptığı bazı özelliklerle adeta insanı andıran maymunlar, sergiledikleri davranışları genellikle gözlem yoluyla kazanmaktadır.

Müthiş bir gözlemci olan maymunların insanların arasında kalarak, tıpkı bizler gibi davrandığını gösteren pek çok deney vardır. Hızlı öğrenme ve çözümleme yeteneğine sahip olan maymunlar, kimi zaman araba kullanırken, kimi zaman ticaret yaparken, kimi zaman ise ateş yakarken karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu zekayı pek çok şekilde kanıtlayan maymunların zekalarının tartışılmaz seviyede yüksek olduğunu söylemek mümkün.

1. Ahtapot

Ahtapotlar, denizlerdeki en zeki canlılar arasında yer alır. Müthiş bir gözlem yeteneğine sahip olan ahtapotlar, nesneleri sahip olduğu şekillere göre ayırabilmektedir. Bu nesneleri ayırt edebilmeleri gözlem yeteneğinin yanı sıra iyi bir görsel hafızaya da sahip olduklarını gösterir.

Ahtapotların görsel hafızasını sınayan bir deneyde, yiyecek konulan bir kutuyu, kapağı kapatıldıktan sonra rahatlıkla ayırt edebilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak ahtapotların, dünyanın en zeki hayvanları arasında göstermek oldukça kolaydır.

PetSurfer ekibi olarak, bu yazımızda gezegenimizdeki en zeki hayvanlar hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Konu hakkındaki görüşlerinizi ve paylaşmak istediklerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın!

İlginizi çekebilir: Kedi Irkları Nelerdir? Görseller ve Açıklamalar ile Anlatım

Bu yazıda 6 yorum var

  1. zoritoler imol

    I’d should examine with you here. Which isn’t something I normally do! I enjoy reading a submit that may make people think. Also, thanks for permitting me to remark!

  2. zoritoler imol

    Yeah bookmaking this wasn’t a bad conclusion great post! .

Bir cevap yazın